Dział Administracyjny
tel. +48 61 847-74-28
e-mail: info@kalicarb.com.pl

Dział Techniczny
tel. +48 61 843-68-39
e-mail: marketing@kalicarb.com.pl
Kali-Carb Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17 / 6
60-773  Poznań,  Polska
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000195698
NIP 618-16-78-096     REGON 250720048
Kapitał Zakładowy 50.000,00 PLN
ISO Na stronę główną
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA w "KALI-CARB" Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") informujemy:

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: "KALI-CARB" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Śniadeckich 17/6, 60-773 Poznań, nr KRS 0000195698 (dalej: "Administrator").
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śniadeckich 17/6, 60-773 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: planning@kalicarb.com.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy,
 2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych,
 3. wysyłania treści marketingowych reklamowych i ofert handlowych,
 4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak na przykład: dochodzenie roszczeń, rekrutacja pracowników.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1. lit. b) RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora.

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. Pracownikom i współpracownikom - upoważnionym przez Administratora.
 2. Podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, pocztowo-kurierską, transportową i spedycyjną, podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym.
 3. Organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

 1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
 2. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w VI przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne

 1. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.
 2. Treść niniejszej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie www.kalicarb.com.pl w zakładce Polityka Prywatności.
Data, 25 maja 2018r.


Jesteś 123316 gościem na naszej stronie

CANELA, CANELA frezowanie, CANELA Polska, CANELA toczenie, CANELA wiercenie, ceramika, cermet, DIN 138 przeciąganie, DIN 6885 przeciąganie, dłutowanie, frezowanie, frezowanie gwintów, frezowanie rowków, frezowanie rowków w pierścieniach osadczych, frezy, frezy boczne, frezy lite, frezy węglikowe, głowica kątowa, głowice do maszyn konwencjonalnych, głowice do obrabiarek CNC, głowice kątowe do obróbki drewna, głowice wielowrzecionowe, GN39 do stali, GT45 do stali nierdzewnej, gwintowanie, gwintowanie metryczne, gwintowanie pełnego profilu, gwintowanie wg witworth, inżynieria, inżynieria precyzyjna, korpus frezerski, łamacz wióra, MADAULA głowice kątowe, MADAULA POLSKA, mikrogłowice wytaczarskie, mini rozwiertaki, mini wytaczaki, modułowy system narzędzi, modułowy system rozwiercania wytaczania, napędzacze wrzecionowe, naprawa głowic kątowych, narzędzia CANELA, narzędzia ceramiczne, narzędzia cermet, narzędzia do aluminium, narzędzia do gwintowania, narzędzia do produkcji łożysk, narzędzia do przeciągania, narzędzia do rowkowania, narzędzia PCD, narzędzia PKD, narzędzia SIMTEK, narzędzia skrawające cermet, narzędzia specjalne, narzędzia specjalne PKD, narzędzia TUNGALOY, narzędzia węglikowe, narzędzia z chłodzeniem wewnętrznym, obróbka drewna, obróbka powierzchniowa, oprawa tokarska, oprawa wewnętrzna, oprawa zewnętrzna, oprzyrządowanie, oprzyrządowanie maszyn, PCD, PINZBOHR POLSKA, PKD, płytki cermet, płytki do gwintów, płytki do zatrzasków pierścieniowych, pokrywane narzędzia z węglika, pokrywanie, profil częściowy, profilowane płytki do łożysk, profilowanie, przeciąganie do profili wewnętrznych, przeciąganie fazowe, przecinanie, przepychanie, przyrządy do maszyn CNC, rowkowanie, rozwiertak, rozwiertak PKD, SIMCUT, SIMCUT przeciąganie, SIMMILL, SIMTEK POLSKA, SIMTURN, specjalna głowica kątowa, specjalne oprawy tokarskie, specjalne rozwiązania inżynieryjne, specjalny rozwiertak PKD, standardowe głowice wytaczarskie, toczenie, trzpień do głowicy wytaczarskiej, TUNGALOY, urządzenia obrotowe CNC, węglik spiekany, węglikowe narzędzia specjalne, wiertła lite, wiertła z płytkami wymiennymi, wiertło PKD, wiertło węglikowe, wiertło z chłodzeniem wewnętrznym, wirowanie gwintów, wkładka, wrzeciona wysokiej częstotliwości, wymienne płytki ceramiczne, wymienne płytki frezerskie, wymienne płytki PKD, wymienne płytki tokarskie, wymienne płytki węglikowe, zastosowania dla górnictwa, zastosowania dla kolejnictwa, zastosowania dla lotnictwa , zastosowania do gwintów wirujących, żywotne narzędzia do obrabiarek CNC
CANELA, CANELA drilling, CANELA milling, CANELA Poland, CANELA tools, CANELA turning, MADAULA, MADAULA angle heads, MADAULA Poland, SIMTEK, SIMTEK poland, SIMTEK tools, TUNGALOY, TUNGALOY tools, aerospacial, angle heads for wood working, angle heads reparation, angular head, arbors for boring heads, broaching for internal profiles, broaching tools, carbide drills, carbide endmills, carbide tools , cartridges, cemented carbide, ceramic, ceramic tools, cermet cutting tools, cermet inserts, cermet tools, chamfer broaching, chip breakers, circlip ring groove milling, CNC machine devices, CNC rotary devices, coated carbide tools, coating, din 138 broaching, din 6885 broaching, drills with indexable inserts, endmills, engineering, external toolholders, full profil threading, gn39 for steel, groove milling, grooving, grooving tools, gt45 for stainless steel, heads for CNC machine, heads for conventionnal machine, high frequency spindles, indexable carbide inserts, indexable ceramic inserts, indexable milling inserts, indexable pcd inserts, indexable turning inserts, inserts for circlips, internal cooling drills, internal cooling tools, internal toolholders, live tooling for CNC lathe, metric threading, micro boring heads, milling body, mini boring bars, mining applications, modular boring system, modular tools system, multispindle heads, partial profil, parting off, pcd drills, pcd reamers, pcd tools, PINZBOHR, PINZBOHR Poland, pkd, precision engineering, profil inserts for bearings, profiling, pushing, railways applications, reamers, side milling cutters, simcut broaching, simmill, simturn, slotting, solid drills, solid endmills, special angle head, special carbide tools, special engineering solutions, special pcd reamers, special pcd tools, special toolholders, special tools, spindle speeders, standard boring heads, surfacing, thread milling, thread whirling, thread whirling applications, threading, threading inserts, threading tools, tool-holder, tooling system, tools for aluminium, tools for bearings application, turning, witworth threading, wood working