start
Nasza oferta obejmuje: CANELA, CANELA polska, narzędzia CANELA, CANELA frezowanie, CANELA toczenie, CANELA wiercenie, specjalne oprawy tokarskie, korpus frezerski, oprawa zewnętrzna, oprawa wewnętrzna, mini wytaczaki, mini rozwiertaki, narzędzia z chłodzeniem wewnętrznym, wiertło z chłodzeniem wewnętrznym, wymienne płytki węglikowe, wymienne płytki frezerskie, wymienne płytki tokarskie, wymienne płytki PKD, wymienne płytki ceramiczne, węglikowe narzędzia specjalne, narzędzia specjalne z PKD, narzędzia do produkcji łożysk, profilowane płytki do łożysk, wiertła z płytkami wymiennymi, obróbka powierzchniowa, oprzyrządowanie maszyn, wkładka, łamacz wióra, płytki do gwintów, narzędzia do aluminium, frezy lite, wiertła lite, zastosowania dla kolejnictwa, zastosowania dla górnictwa, zastosowania dla lotnictwa
CANELA, CANELA Poland, CANELA tools, CANELA milling, CANELA turning, CANELA drilling, special toolholders, milling body, external toolholders, internal toolholders, mini boring bars, internal cooling tools, internal cooling drills, indexable carbide inserts, indexable milling inserts, indexable turning inserts, indexable pcd inserts, indexable ceramic inserts, special carbide tools, special pcd tools, tools for bearings application, profil inserts for bearings, drills with indexable inserts, surfacing, tooling system, cartridges, chip breakers, threading inserts, tools for aluminium, solid endmills, solid drills, railways applications, mining applications, aerospacial