start


Katalog główny SIMTEK R21 DE

Możliwość produkcji płytek specjalnych według rysunków technicznych

Nasza oferta obejmuje: SIMTEK, narzędzia SIMTEK, SIMTEK POLSKA, frezy boczne, rowkowanie, narzędzia do rowkowania, narzędzia do przeciągania, przeciąganie fazowe, DIN 6885 przeciąganie, DIN 138 przeciąganie, SIMCUT przeciąganie, przeciąganie do profili wewnętrznych, zastosowania do gwintów wirujących, GN39 do stali, GT45 do stali nierdzewnej, przepychanie, dłutowanie, narzędzia do gwintowania, frezowanie gwintów, wirowanie gwintów, frezowanie rowków, toczenie, frezowanie, SIMTURN, SIMMILL, SIMCUT, frezowanie rowków w pierścieniach osadczych, płytki do zatrzasków pierścieniowych, przecinanie, gwintowanie, gwintowanie metryczne, gwintowanie wg witworth'a, gwintowanie pełnego profilu, profilowanie, profil częściowy, modułowy system narzędzi
SIMTEK, SIMTEK tools, SIMTEK poland, side milling cutters, grooving, grooving tools, broaching tools, chamfer broaching, din 6885 broaching, din 138 broaching, simcut broaching, broaching for internal profiles, thread whirling applications, gn39 for steel, gt45 for stainless steel, pushing, slotting, threading tools, thread milling, thread whirling, groove milling, turning, milling, simturn, simmill, simcut, circlip ring groove milling, inserts for circlips, parting off, threading, metric threading, witworth threading, full profil threading, profiling, partial profil, modular tools system